1 tot 7 van 7 gevonden vacatures

Project engineer modificatie

Als senior project engineer voer je de projectengineering aangaande technische voorbereiding van modificaties en nieuwbouw van (deel)projecten uit. Hierbij treed je als project engineer op in het voorbereiden, analyseren en begeleiden van projecten door:aan de hand van vooronderzoek, het opstellen van specificaties omtrent omvangrijke modificaties en bij nieuwbouw van installaties en systemen van zeer complexe aard;bepalen van de omvang en de consequenties van noodzakelijke wijzigingen van scheepsconfiguraties;toetsen van specificaties van apparatuur en technische oplossingen aan de eisen zoals gesteld in stafeisen, ontwerpeisen en (oorspronkelijk) bestek;coördineren op technisch vlak van het project en dit opdelen in de verschillende techniekgebieden zodat je...

Sr. Engineer Elektrotechniek

Als senior engineer elektrotechniek moet jij zorgen dat de elektrische installaties aan boord van eenheden blijven werken door:het opstellen van onderhoudsvoorschriften;technische onderzoeken te doen aan boord;het onderhoud (preventief en correctief) voorschrijven en begeleiden in uitvoering;het indienen van technische verbetervoorstellen en na goedkeuring uit laten werken en uit laten voeren;te zorgen dat de documentatie, configuratie en onderhoudsplannen optimaal zijn;specificaties van nieuwe installaties en toestellen maken.

Senior System Engineer

Als system engineer ben je dagelijks bezig met de volgende activiteiten en werkzaamheden: 1. Draagt zorg voor het personeel van de instandhouding groep door het:afstemmen en realiseren van de afdelingsdoelstellingen;periodiek beoordelen van de prestaties en de kwaliteit van de groep en het verwerken van de resultaten in het verbeterproces;het beheren en optimaliseren van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieuzorg, de omvang van de menscapaciteit van zijn/haar instandhoudinggroep.2.Het leveren van bijdragen aan het instandhoudingsplan door het: voorbereiden en inrichten voor de instandhouding van de engineering;ontwikkelen van testplannen en -protocollen voor het vaststellen van systeemprestaties tegen de functionele specificaties vanuit een systeembenadering. (functionele decompositie);ontwikkelen...

Engineer Automatisering

Je zorgt dat de aan jou toevertrouwde systemen de hoogst mogelijke beschikbaarheid hebben, dat doe je onder meer door:Tijdig obsolescence problemen te signaleren en voorstellen te doen om deze problemen voor te zijn.Onderhoudsvoorschriften op te stellen.De systemen optimaliseren, modificeren en problemen verhelpen; Testen op te stellen en uit te (laten) voeren waarmee de goede werking van jouw systemen wordt aangetoond.Contact te onderhouden met de leverancier van de systemen onder jouw hoede en in samenwerking met leverancier, bemanning en collega's storingen op te lossen.Tijdens nieuwbouw de organisatie te adviseren ten aanzien van lifecycle management voor jouw systemen.Te fungeren als kennisbron voor...

Sr. Engineer Scheepsbouw Onderzeeboten

Als sr. engineer scheepsbouw behoren tot jouw taken: fungeert als installatieverantwoordelijke engineer van een cluster van (complexe) installaties (bij nieuwbouw, ontwerpen van modificaties, t.b.v. onderhouds-technische beheertaken en voorraadbeheertaken van Engineering en t.b.v. afvoerprojecten);verzorgt normstelling, voorbereiding en planning bij onderhoudsopdrachten (inclusief modificaties) en begeleidt/ondersteunt tijdens de uitvoering;coördineert bijdragen van de Sectie Engineering aan het ILS proces door het coördineren bij de voorbereiding en uitvoering van opdrachten aan Engineering bij nieuwbouwprojecten, bij modificaties en bij afvoerprojecten; ondersteunt de productieafdelingen;fungeert als kenniscoördinator voor een breed domein van aan hem toegewezen kennisgebieden.

Asset manager onderzeeboten

Als asset manager onderzeeboten behoren tot jouw taken:1. het uitvoering geven aan en het ontwikkelen van het Life Cycle Management op systeemniveau, door het:sturen van en verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten die benodigd zijn om te blijven voldoen aan de functionele- en technische systeemeisen;realiseren en bestendigen van de gewenste materiële gereedheid van het wapensysteem;toetsen van en rapporteren over de effectiviteit van het instandhoudingsplan ten opzichte van de vastgestelde norm van het systeemplan, de gestelde materiële zeewaardigheid- / veiligheidseisen en kostennormeringen;analyseren en beoordelen van verbetervoorstellen (zowel technisch als procesmatig) en het adviseren m.b.t. de impact hiervan op de materiële gereedheid;in...

Supply Chain Engineer

In deze rol als supply chian engineer zullen jij en jouw collega engineers (W-E) zich primair bezighouden met logistieke vervangingsprojecten op component niveau. Veel van deze componenten hebben het predicaat obsolete of hebben een andere logistieke uitdaging. De engineer moet daarom een "wide input" hebben met een overzicht van de toepassing van het component binnen de installatie of systemen. Hiervoor zoekt hij/zij contact met fabrikanten, innovatie platforms, systeem engineers en installatie managers om een zo adequate mogelijke oplossing te bieden in een zeer kort tijdsbestek. Deze oplossing kan zijn een re-engineering van oude componenten tot het voorstellen/aanbieden van een beste...

Functiegebieden

Provincie

Opleiding

Contracttype

Delen op sociale media

Meest bekeken werkgevers