1 tot 10 van 58 gevonden vacatures

Accountmanager infra en civiel

Als accountmanager ben je zelf verantwoordelijk voor een specifiek vakgebied in de infrastructurele en civieltechnische branche. Jouw taken bestaan uit het zoeken, begeleiden en plaatsen van technische professionals op MBO 4, HBO en WO niveau, onder andere op het gebied van engineering, werkvoorbereiding, toezicht, projectleiding en projectmanagement. Je bouwt je eigen klantportfolio op samen met een netwerk aan professionals die je plaatst. Voor ongeveer 15-20 van deze specialisten ben je verantwoordelijk voor de prestaties, ontwikkeling en algemene zorg. Je voert voortgangsgesprekken en bepaalt mede de arbeidsvoorwaarden. Jouw salesactiviteiten zijn gericht op de invulling van een urgente personeelsvraag vanuit de opdrachtgever....

Projectleider onderhoud

Als projectleider ben je o.a. bezig met: Je realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, meerdere met elkaar verweven deelprojecten) op de gebieden product/kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door het:opstellen van een Project Initiatie Document (PID) waarin het projectmandaat en de projectstrategie wordt uitgewerkt in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;   opstellen van en Project Management Plan (PMP), welke fungeert als de projectovereenkomst en waarin de werkwijze van het projectteam staat omschreven en de gehanteerde procedures.(doen)realiseren en vervolgens toetsen...

Accountmanager industrie

Als accountmanager ben je zelf verantwoordelijk voor een specifiek vakgebied in de industriebranche. Jouw taken bestaan uit het zoeken, begeleiden en plaatsen van technische professionals op MBO 4, HBO en WO niveau, onder andere op het gebied van engineering, werkvoorbereiding, toezicht, projectleiding en projectmanagement.Je bouwt je eigen klantportfolio op samen met een netwerk aan professionals die je plaatst. Voor ongeveer 15-20 van deze specialisten ben je verantwoordelijk voor de prestaties, ontwikkeling en algemene zorg. Je voert voortgangsgesprekken en bepaalt mede de arbeidsvoorwaarden. Jouw salesactiviteiten zijn gericht op de invulling van een personeelsvraag vanuit de opdrachtgever. Deze zoektocht start bij een...

Contract Coördinator

Als contract coördinator:ben je verantwoordelijk voor de operationele sturing binnen het service en onderhoudscontract;ken je álle ins en outs van het contract en je bewaakt de voortgang en de uitvoering;signaleer je tijdig de mogelijke afwijkingen, kansen en risico's en speelt hier vervolgens op in;stel je rapportages op voor de klant en het contractteam;geef je leiding aan twee contractmedewerkers;heb je veel overleg met de klant, wekelijks met het team en maandelijks met collega's in andere contractgebieden.

Onderhoudscoördinator

Als onderhoudscoördinator ben jij samen met jouw team verantwoordelijk voor het beheer van twee spoorgebieden. Daarnaast heb je de volgende taken:je stelt preventieve onderhoudsschema's op en bepaald de te nemen maatregelen;je onderzoekt modificatievoorstellen en bespreekt deze met de klant;je doet mogelijke voorstellen voor vernieuwingen;je bewaakt continu de contractuele prestaties van onze opdrachtgever en doet mogelijke voorstellen voor vernieuwingen binnen dit traject.

Werkvoorbereider / Planner Signalling

Als werkvoorbereider / planner ben je onder andere bezig met:het ondersteunen van de teamleider door samen de dagelijkse operationele planning van de klant af te stemmen;wekelijkse rapportage;voorraadbeheer (circa 1x per week naar een andere locatie om dit te borgen);borgen van het tijdsmanagement van de onboard engineers;klantcontact;het ondersteunen van de onboard engineers wanneer de capaciteit onvoldoende is.

Maintenance Engineer

Als maintenance engineer heb je onder andere de volgende taken:ontwikkelen van onderhoudsregels conform instructies uit ECM verordening en kwaliteitsmanagementsysteem van onze opdrachtgever;omzetten van contracten met klanten naar uitvoering van onderhoud;adviseren en ondersteunen ten aanzien van wet- en regelgeving bij klanten en binnen overige afdelingen;actueel houden en archivering van onderhoudsdocumentatie;coördinatie-en bewaking van de implementatie van onderhoudsdocumentatie binnen onze opdrachtgever;het bewaken, inrichten, uitvoeren en rapporteren van onderhoudsontwikkeling van spoorvoertuigen;uitvoering geven aan de onderhoudsconceptontwikkeling, waarbij de RAMS eisen naar klantvoorstellen voor onderhoudsconcepten of modificaties vertaald worden;configuratiebeheer en bij onvolledige brongegevens opstellen van materiaal-keurings-en revisiespecificaties;uitvoeren van (veiligheids)onderzoeken en opstellen rapportages en verslaglegging;uitvoeren en of...

Servicetechnicus

De stuwen, sluizen, bruggen en tunnels in Nood-Holland zijn veilig en toegankelijk dankzij jou. Jij bent namelijk de servicetechnicus die zorgt voor het goede onderhoudsstaat van al deze kunstwerken. En gaat er iets stuk? Dan ontdek jij de storing. En je lost hem op. Jij hebt als servicetechnicus onder meer de verantwoordelijkheid voor:inspecteren van kunstwerken en daaruit onderhoudsrapporten formuleren;inplannen van je eigen werkzaamheden, inclusief het bestellen van materialen;aanwijzingen voeren en projecten coördineren;administratie over je werk voeren en invoeren in het onderhoudsmanagementsysteem;signaleren en melden van onveilige situaties, deze verhelp je waar mogelijk zelf.

Calculator HS/MS multidiciplinaire projecten

een complete kostprijsbegroting opstellen op basis van de behoeftes en wensen van de (potentiële) opdrachtgever;deelnemen aan tenderteams en inschrijvingsdocumenten verzorgen;aanvraagdocumenten beoordelen, onder meer op contractuele aspecten en risico’s;in overleg met de afdeling Inkoop leveranciers en onderaannemers selecteren, offertes bij hen opvragen en deze beoordelen op basis van contractdocumenten;kostprijseffecten van wijzigingen in overeenkomsten bepalen;volledige inschrijfbegroting, toelichting, aannames, gekozen uitgangspunten en kritische aandachtspunten en risico’s tijdig overdragen aan het uitvoeringsteam;bouwlocaties bezoeken om de juiste inschattingen te kunnen maken;aanbestedingen, tenders en afgeronde projecten evalueren.

Projectcoördinator E - Natte infra

Jij bent als projectcoördinator medeverantwoordelijk voor het beheer van de projecten. Jij geeft gevraagd en ongevraagd ondersteuning aan de projectmanager als zijn rechterhand. Hierbij ben jij actief met de uitvoering op technisch, administratief en organisatorisch gebied. Dit lukt je doordat je als Projectcoördinator:je voornamelijk bezig bent met het coördineren van werkzaamheden en daarnaast ook technisch betrokken bent bij de uitvoeringsmethodes;je vooruit denkt en de juiste sparringpartner bent voor de projectmanager;je verantwoordelijk bent voor de bestelprocessen en je de financiële status van het project weet te bewaken;je het inkooptraject kan begeleiden van het opstellen van de aanvraag tot aan het contract;je...

Functiegebieden

Provincie

Opleiding

Contracttype

Delen op sociale media

Meest bekeken werkgevers