61 tot 70 van 193 gevonden vacatures

Projectleider Fregatten

Als projectleider ben je o.a. bezig met:1. Je realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van (deel)projecten op de gebieden kwaliteit, tijd en geld, teneinde het (deel)project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door het:vormgeven van een projectstrategie die conform een uniforme werkwijze gefaseerd kan worden gerealiseerd;opstellen van een project initiatie document waarin de projectstrategie in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen nader is uitgewerkt en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;(doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten met als doelstelling risico's zo vroeg mogelijk te beperken (risk management);opstellen en actualiseren van de planningen voor de nodige activiteiten,...

Search Consultant

Als Search Consultant in Utrecht houd je je bezig met het proactief zoeken/searchen naar- en werven en selecteren van geschikte professionals op HBO & WO-niveau voor het invullen van functies bij onze opdrachtgevers.  Je stelt een onderzoeksplan op in de vorm van een 'sourcing form' en gaat via ons netwerk op zoek naar een geschikt profiel. Je plant afspraken met de kandidaten in en neemt het eerste interview af, in eerste instantie met z’n tweeën. Vanzelfsprekend zorg je ondertussen voor een adequate administratieve vastlegging in ons CRM-systeem. Je voert gegevens van kandidaten en klanten in, werkt contacten uit, archiveert gegevens,...

Projectleider Verkeersmanagement en –Systemen

Binnen VMS lopen diverse interessante projecten waarvan enkele direct behoefte hebben aan jou als ervaren projectleider. Zo werken we o.a. aan het vervangen van het netwerkmanagementsysteem (NMS), het voorzien van elektrakasten in de openbare ruimte met elektronische sloten en het vervangen van Vaste verkeerstelpunt installaties (VVT).NMSDe verkeerscentrale van de gemeente Amsterdam werkt met diverse applicaties om het verkeer in de stad te informeren en te sturen. Het netwerkmanagementsysteem MobiMaestro is een bovenliggende applicatie die andere applicaties aanstuurt. Deze applicatie moet door middel van een Tender vervangen worden. Je vormt hiervoor een projectteam en doet met hen onderzoek bij de gebruiker,...

Business Controller

Adviseren over voorgenomen besluiten met vérstrekkende financiële gevolgen; Adviseren over aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie; Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de Raad van Commissarissen in het kader van het financiële beleid en maatregelen; Het voeren en bewaken van interne controles (zoals het opstellen van het auditplan en het controleplan in samenspraak met de auditcommissie en het MT), waarin jij als Business Controller een tactische en strategische rol op je neemt; Het beoordelen van investeringen, de begroting, kwartaalrapportages en het jaarverslag; Het identificeren en beoordelen van financiële risico’s binnen...

Transportplanner

Transportplanner Vacature – Breda – Fulltime – van Wijngen International b.v.Jouw uitdaging als Internationaal Transportplanner We hebben onze eigen vrachtwagens en chauffeurs. Jij wordt verantwoordelijk voor het plannen van de transporten naar Frankrijk. Jouw baan bestaat o.a. uit het contact hebben met onze Nederlandse klanten, het aansturen van onze Franse vrachtwagenchauffeurs en het onderzoeken van nieuwe kansen.Kerntaken & Verantwoordelijkheden - Managen van vrachtwagenchauffeurs - Onderhandelingen met klanten over transport opdrachten. - Verantwoorde keuze maken tussen opdrachten, rekening houdend met capaciteit, prijs, wettelijke reglementen. - Berekening van beschikbare laadruimtes, plant zo efficiënt mogelijk en houdt hierbij rekening met de wensen van...

Manager IT/IM

Als Manager IT/IM onderzoek je in- en externe ontwikkelingen en analyseer je deze voor toepassing binnen de organisatie. Verder houd je je bezig met: Je geeft leiding en sturing aan het team informatiemanagement (3 fte); Adviseren van management en de directie over procesverbeteringen en prioritering in informatiemanagement; Je stelt vragen over- en initieert procesverbetering; Je leidt projecten op het snijvlak zorg/ICT en bewaakt de focus, samenwerking en voortgang; Contact met ICT-leveranciers over SLA’s, ontwikkelingen en aanpassingen; Ontwikkeling & implementatie van informatiemanagement- en informatiebeveiligingsbeleid en de projectenkalender en bijbehorende begroting; Je vervult de rol van Functionaris Informatiebeveiliging; Je stelt procedures en...

Specialist Vastgoedwaardering

Vertaal ontwikkelingen naar consequenties voor vastgoedwaardering; Interpreteer en pas (veranderende) wetgeving correct toe; Lever onderbouwde input voor bijstelling van beleidskaders voor vastgoedwaardering; Zorg voor eenduidige processen, werkwijzen en methoden. Coördineer het gehele taxatieproces ten behoeve van de jaarrekening en de WOZ-waardering; Signaleer tijdig (structurele) problemen en bied oplossingen; Voer inhoudelijke gesprekken met interne en externe collega’s, taxateurs en met de accountant; Zorg voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van vastgoedwaarderingen in rapportages; Zorg voor acceptatie van rapporten, zowel intern als door externe toezichthouders.

Accounting Manager

Wat ga je als Accounting Manager doen? Je hebt de verantwoordelijkheid voor de volledige financiële administratie inclusief crediteuren, debiteuren en grootboekadministratie; Je coacht en ontwikkelt je Accounting team om hun potentieel te benutten; Je zorgt samen met je team voor een tijdige en nauwkeurige maandafsluiting; Je bent het centrale aanspreekpunt voor externe partijen, zoals accountants, de Belastingdienst en het CBS; Je bent verantwoordelijk voor de jaarrekeningcontrole; Je beoordeelt, ontwikkelt en implementeert processen, rapportages en analyses; Je blijft de financiële administratie voortdurend optimaliseren; Je voorziet de directie van advies, zowel op verzoek als proactief, met betrekking tot boekhoudkundige en procedurele vraagstukken,...

Junior Recruitment Analist (werkstudent)

Wat je op borrels vertelt wat je doet?Ik ben een search consultant en help onze opdrachtgevers met het vinden van professionals voor hun digitaliseringsprojecten. Wat doe je nu echt?Als Junior Recruitment Analist houd je je bezig met het proactief zoeken / searchen naar en werven en selecteren van geschikte professionals op HBO & WO-niveau voor het invullen van functies bij onze opdrachtgevers.  Je stelt een onderzoeksplan op in de vorm van een 'sourcing form' en gaat via ons netwerk op zoek naar een geschikt profiel. Je plant afspraken met de kandidaten in en neemt het eerste interview af, in eerste...

Consultant Business & IT

Als Consultant Business & IT in Utrecht ben je onderdeel van ons team! Je bouwt je eigen klantenpoule op en denkt mee in oplossingen op het vlak van werving & selectie. Met behulp van kennis van IT en marktexpertise ontwikkel je jezelf als trusted advisor van klanten en kandidaten. Je gaat aan de slag met verschillende opdrachtgevers en begint met het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk van Informatiemanagement professionals. Alles is erop gericht om je eigen klanten te kunnen bedienen en veel verschillende bedrijven en professionals te leren kennen. Je verbindt deze aan elkaar door te weten welke kandidaat...

Functiegebieden

Provincie

Opleiding

Contracttype

Delen op sociale media

Meest bekeken werkgevers